Necky kayaks Looksha 17

Djur och natur i Östgötaskärgården

Den bortglömda skärgården

Här hittar du inte eleganta sommarhus och villor som i Stockholms skärgård eller omfattande båthamnar och stugbyar som på västkusten. I Östgötaskärgården hittar du orörd natur och starka kulturhistoriska traditioner. Livet här har styrts av samma faktorer under århundraden – fiske, jakt, jordbruk och sjöfart.
Att paddla i Östgötaskärgården är en unik upplevelse!

Djurliv

I östgötaskärgården kan du se och uppleva olika sjöfåglar, rovfåglar, säl och också älg, hjort och rådjur som om du har tur kan se simma mellan öarna.
Nedan presenterar vi några arter som du kan få se under din paddling!

Havsörn

Havsörn (Haliaeetus albicilla) är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av de allra största i världen med sitt vingspann på närmare 2,5 meter.
Ibland ser du den bara som en prick högt uppe eller så har du tur och ser den sitta i en krokig tall eller sittande på en klipphäll kalasande på en fisk.
Utseende: Breda rektangulära vingar, där vingspetsen är tvärt avskuren med spretiga vingpennor, spetsig kort kilformad stjärt , mycket kraftig näbb. Äldre fåglar har vit stjärt och gulvit näbb, de unga har brun stjärt och mörk näbb.
Längd: 68 -102 cm Vikt: 4 – 7 kg. Vingspännvidd: 2,4 m. Föda: Fisk, kadaver, sjöfågel.

Ejder

Kustens största andfågel och en av få fågelarter som har begåvats med olika namn på hanne och hona. Ejderhannen kallas för guding och honan kallas för åda.
Utseende: Karakteristiskt stort, långdraget huvud med kort hals. Flyger med snabba men tunga vingslag.
Längd: 58 - 65 cm. Vikt: 1,2 - 2,6 kg. Föda: Blåmusslor, krabbor.

Tordmulen

Tillhör arten alkor. Alkor påminner ytligt om pingviner genom sin svartvita fjäderdräkt och upprättstående hållning och tjocka näbb. Du träffar oftast på den nyfikna Tordmulen långt ut i ytterskärgården där den gärna tar ett extra varv runt din kajak. Den har smala, spetsiga vingar som ihopslagna räcker över stjärtroten. Vuxna fåglar har svart huvud, svart ovansida och vitt bröst och buk. I vinterdräkt hakan, kinden och delar av huvudet vit.
Längd på 38-43 cm. Vingspann 60-69 cm. Föda: fisk, kräft- och blötdjur.

Gråsäl

Gråsäl är den största sälarten i svenska vatten. En gråsälhanne kan blir upp till tre meter lång och väga ungefär 300 kg. Honorna är mindre och kan bli upp till två meter och 200 kg tunga. Gråsälen har inga naturliga fiender bland andra djur och kan bli riktigt gamla, rekordet i Östersjön är drygt 40 år. Gråsälen äter ungefär 7 kg torsk, strömming, lax och plattfiskar per dygn, mer på sensommaren när späcklagret inför vinter byggs upp.
Längd: 2-3m. Vikt: 200-30kg . Föda: Fisk.

paddle ornamentRing 070-269 96 87
för att boka
Hyrkajak - Kurs - Tur

Havsörn

Havsörn

Ejder

Ejder

Tordmule

Tordmule

Gråsäl

Gråsäl